Zelfstandig kajuitjacht-zeilen onder alle omstandigheden

Het hoogst haalbare niveau, een uitdaging! Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is het een vereiste dat u op het niveau zit van Basiscursus schipper kajuitzeiljacht CWO JaZ II Non Tidal en inmiddels de nodige aantoonbare mijlen gevaren heeft als schipper op een kajuitzeiljacht op binnenwater(en). De cursus bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel.

Het diploma CWO JaZ III Non Tidal is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen. Het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren maar krijgt u varen op de Waddenzee met haar licht karakters bij ons erbij om de vervolgstap naar CWO II Tidal voor u makkelijker te maken! De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.

Meer over deze zeilcursus

 • Instapeisen CWO III Non Tidal

  Door middel van documenten moet aangetoond kunnen worden dat aan de hieronder genoemde eisen/ervaring wordt voldaan.

  1. Een registratie van de in functie gevaren mijlen, uitgesplitst naar non tidal en tidal. Uit deze registratie dient te blijken dat aan de minimale eis van 750 NM is voldaan, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van het diploma Jachtzeilen CWO II .
  2. Een registratie van gevaren tochten, aangelopen havens (minimaal 5) en passages van scheepvaartroutes (minimaal 5).
  3. In het bezit zijn van het Basis certificaat  Marifonie.
  4. Een gemaakte tochtplanning voor een door de examinator opgegeven tocht.

  Voor de punten 1 en 2 geldt dat e.e.a. in een logboek is vastgelegd.

 • Het praktisch deel

  Het praktische deel bestaat uit een intensieve 5-daagse cursus die wordt gegeven op het IJsselmeer en de Waddenzee t/m 6 Bft. windkracht. Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid aan boord, communicatie, tochtplanning waarin ook navigatie en beknopte weerkunde wordt toegepast, het nemen van beslissingen, het aansturen van de crew en het nachtvaren.

  U leert ook onder “moeilijke omstandigheden” manoeuvres onder zeil en op de motor uit te voeren zoals bijvoorbeeld trimmen, reven, gijpen, ankeren en een man over boord manoeuvre.
  Er wordt tijdens deze cursus ook ingegaan op het gebruik van moderne elektronische navigatie apparatuur zoals een elektronische kaartplotter, windmeter e.d.

 • Het theoretische deel

  Het theoretische deel bestaat uit een cursus klein vaarbewijs I&II welke op locatie in Hoorn gegeven wordt. Bent u reeds in het bezit hiervan, dan zal er door ons een examentest worden gehouden om waar nodig u nog even bij te spijkeren.

 • Duur van deze cursus

  Deze CWO JaZ III Non Tidal cursus duurt 5 dagen en varen we niet alleen overdag maar ook ‘s-nachts.  Als je voldoende ervaring hebt, kun je op de laatste dag van de cursus het praktijkexamen afleggen om in het bezit te komen van het diploma CWO JaZ III Non Tidal.

 • Praktijk & theorie eisen

Vragen en aanmelden

Voor vragen, mogelijkheden en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op