Doel van de zeilcursus

Het diploma CWO JaZ II Non Tidal is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden. Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

De bedoeling van deze cursus is om in een korte tijd zelfstandig en veilig te kunnen omgaan met een kajuitzeilboot (zowel op de motor als onder zeil). Uitgangspunt is dat dit onder normale omstandigheden gebeurd met 3/4 bft. windkracht. Deze cursus leert u veilig en geheel zelfstandig een kajuitzeiljacht te varen op stilstaand water (geen getijden) en leert u zelfstandig beslissingen te nemen waarbij u leiding geeft aan een ervaren crew.

Communicatie en veiligheid is de rode draad tijdens deze cursus. Bij gebrek aan goede en duidelijke communicatie kan er namelijk niet goed en veilig met een boot gevaren worden!

Te behandelen punten tijdens deze cursus zijn oa. het manoeuvreren op de motor, (in de haven en bij sluizen / bruggen) als het uitvoeren van manoeuvres tijdens het zeilen. Tevens maakt u kennis met eenvoudige navigatie en tochtvoorbereiding. Of dit al niet genoeg is wordt ook de nodige aandacht besteed aan de theoretische kennis van zeilen en de vaarregels.

Meer over deze zeilcursus

  • Manoeuvreren

    Tijdens het manoeuvreren op de motor komen o.a. de volgende oefeningen aan bod: In- en uitvaren van een box bij wind van voren, achter en opzij, aanleggen en wegvaren van langs- lager- en hogerwal, het aanleggen en wegvaren in een sluis, het voor- en achteruit varen en keren van de boot, gebruik makend van de wiel-werking van de schroef, ankeren, etc.

  • Zeilen

    Tijdens het zeilen komen niet alleen zeilhandelingen zoals het overstag gaan, gijpen, reven ed. ook nog het werken met een bulletalie, de man-over-boord manoeuvre onder zeil en ankeren aan bod.

  • Tijdsduur

    Deze cursus duurt, gebaseerd op het feit dat u reeds over een gemiddelde ervaring beschikt, 5 dagen. Beschikt u reeds over ruim voldoende ervaring, dan is het behalen van het diploma JaZ II Non Tidal normaal gesproken in 3 dagen mogelijk.

  • Praktijk & theorie eisen

Vragen en aanmelden

Voor vragen, mogelijkheden en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op