Zelfstandig kajuitjacht-zeilen op stromend water onder rustige omstandigheden

Een fantastische uitdaging voor de gevorderde toer- maar ook sportieve-zeiler! Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is het een vereiste dat u op het niveau zit van Basiscursus schipper kajuitzeiljacht CWO JaZ II Non Tidal en inmiddels de nodige aantoonbare mijlen gevaren heeft als schipper op een kajuitzeiljacht op binnenwater(en). De cursus bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel.

Het diploma CWO II Tidal is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dag-schipper van een zeiljacht op zee. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

Meer over deze zeilcursus

 • Instapeisen CWO II Non Tidal

  Door middel van documenten moet aangetoond kunnen worden dat aan de hieronder genoemde eisen/ervaring wordt voldaan.

  1. Een registratie van de in functie gevaren mijlen, uitgesplitst naar non tidal en tidal. Uit deze registratie dient te blijken dat aan de minimale eis van 250 NM is voldaan, waarvan minimaal de helft op stromend (Tidal) water/zee na het behalen van het diploma Jachtzeilen CWO II Non Tidal .
  2. Een registratie van gevaren tochten, aangelopen havens (minimaal 5) en passages van scheepvaartroutes (minimaal 5).
  3. Een gemaakte tochtplanning voor een door de examinator opgegeven tocht.

  Voor de punten 1 en 2 geldt dat e.e.a. in een logboek is vastgelegd.

 • Het praktische theoretische deel

  Deze cursus is fantastisch leuk, doelgericht en bestaat uit een intensieve 6-daagse cursus die wordt gegeven op de Waddenzee & Noordzee t/m 4 Bft. windkracht en je voorbereidt op het CWO II Tidal diploma. Tijdens de cursus maken we vele mijlen met lange tochten op de Wadden- & Noordzee, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid aan boord, communicatie, tochtplanning, navigatie met en zonder GPS, het nemen van beslissingen, het aansturen van de crew, leren omgaan met golven en golfhoogtes, aanlopen van zeehavens en het nachtvaren op stromend water.

  U leert ook onder “moeilijke omstandigheden” manoeuvres onder zeil en op de motor uit te voeren zoals bijvoorbeeld trimmen, reven, gijpen, ankeren en een man over boord manoeuvre.
  Er wordt tijdens deze cursus ook ingegaan op het gebruik van moderne elektronische navigatie apparatuur zoals een elektronische kaartplotter, windmeter e.d.

 • Duur van deze cursus

  Deze CWO JaZ II Tidal cursus duurt 6 dagen en varen we niet alleen overdag maar ook ‘s-nachts.  Als je voldoende ervaring hebt, kun je op de laatste dag van de cursus het praktijkexamen afleggen om in het bezit te komen van het diploma CWO JaZ II Tidal en kun je onder rustige omstandigheden zelfstandig met een kajuitjacht langs de kustwateren varen.

 • Vorderingenstaten en uiteindelijk het diploma

  Om een jachtzeilen CWO II tidal diploma te halen wordt tijdens de cursus een vorderingenstaat bijgehouden.  Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden. Zijn alle onderdelen gedurende de tocht als “voldoende“ aangemerkt, dan ontvang je je diploma.

 • Praktijk & theorie eisen

Vragen en aanmelden

Voor vragen, mogelijkheden en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op