Privacyverklaring Kaap Hoorn Charters BV

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kaap Hoorn Charters BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Kaap Hoorn Charters BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uitleg van de begrippen gebruikt binnen de privacyverklaring:

 • Bezoeker: iemand die Kaap Hoorn Charters BV bezoekt. Diegene is niet meteen ook een klant, u hoeft dus niet iets af te nemen op Kaap Hoorn Charters BV om bezoeker te zijn.
 • Klant: bezoeker van Kaap Hoorn Charters BV die ook een bestelling bij ons plaatst (iets koopt) en daarvoor zijn / haar gegevens aan ons doorgeeft.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven dat een individu / een persoon betreft dat terug te leiden is naar die specifieke individu / persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, zoals: het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verantwoordelijke: een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Bewerker: een persoon of organisatie die de persoonsgegevens daadwerkelijk ver- of bewerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

De privacyverklaring van Kaap Hoorn Charters BV is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u zodat we u een goede en persoonlijke service kunnen bieden. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Kaap Hoorn Charters BV verzamelt en verwerkt uw identiteits-, bezorg- en betalingsgegevens voor de volgende specifieke doelen:

 • Het verwerken van uw reservering (administratief).
 • De betaling van uw reservering (administratief).
 • De controle van benodigde vaardigheden middels certificaten (administratief).
 • Het leveren van diensten/service waar u specifiek om hebt gevraagd (administratief).
 • Diverse onderzoeken naar type huurders op Kaap Hoorn Charters BV (analytisch).
 • Om u (gepersonaliseerde) informatie, aanbiedingen en acties te kunnen communiceren (communicatief).
 • Verkeersgegevens verwerken zodat we de gebruiksvriendelijkheid van Kaap Hoorn Charters BV kunnen verbeteren (service, communicatief).

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Certificaten/diploma’s van vaardigheden
 1. Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 1. Afhandelen reservering

Wanneer u bij ons een reservering plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring (bij punt 8).

 1. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten via social media of nieuwsbrieven.

 1. Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 1. Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 1. Advertenties

Onze website vertoont advertenties. Kaap Hoorn Charters BV kan advertenties of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Kaap Hoorn Charters BV vallen. Kaap Hoorn Charters BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels door de beheerders van de betreffende websites. Het opnemen van koppelingen naar andere sites betekent ook niet dat Kaap Hoorn Charters BV goedkeuring geeft aan de inhoud van deze websites.

 1. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 • AddNoise; voor de verwerking van uw reservering.
 • Communicatie partners: voor het kunnen communiceren van persoonlijke aanbiedingen en acties via digitale en niet digitale communicatie kanalen.
 • Database marketing partners: voor het beheren van de database en het uitvoeren van de analyses zoals genoemd onder punt 1.
 1. Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

In deze sectie vindt u nadere toelichting over wat de verschillende soorten cookies precies inhouden en hoe u cookies kunt verwijderen:

 • Permanente cookies hiermee kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld en u prettiger gebruik kunt maken van onze website. Permanente cookies verwijderen kan via de instellingen van uw browser.
 • Sessie cookies hiermee kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • Tracking cookies van onszelf plaatsen wij met uw toestemming plaatsen op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u Kaap Hoorn Charters BV bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om informatie of advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 1. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zoals Adwords en Adsense, zodat (onze) Google advertenties gepersonaliseerd kunnen worden.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 1. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

De online betaalmogelijkheden en uw persoonlijke pagina (account) zijn uiteraard beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit betekent dat uw gegevens beveiligd, ‘versleuteld’, worden verzonden. U kunt zien dat een verbinding beveiligd is door de ‘s’ in ‘https://’ voor het internetadres, en een slotje in de adresbalk. Als u op het slotje klikt, ziet u meer informatie over het certificaat dat is uitgegeven door een onafhankelijke instelling die de betrouwbaarheid garandeert.

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, ook de verantwoordelijke zelf en degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Uitgezonderd wanneer zij door wet- of regelgeving verplicht zijn om mededelingen te doen.

 1. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (zie punt 19).

 1. Rechten van onze bezoekers en klanten

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Wij kunnen het volgende schriftelijk aanleveren:

 • Welke gegevens wij verwerken.
 • Voor welke doeleinden wij deze verwerken.
 • Waar deze gegevens vandaan komen.
 • Aan wie wij de gegevens verstrekken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Bijvoorbeeld als:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn.
 • Deze in strijd met de wet worden verwerkt.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wanneer u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van Kaap Hoorn Charters BV dan kunt u zich afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Over Kaap Hoorn Charters BV

Kaap Hoorn Charters BV voert een website gericht op verhuur van (kajuit)zeiljachten. Kaap Hoorn Charters BV streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van verhuur van (kajuit)zeiljachten te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen het grootste aantal te verhuren (kajuit)zeiljachten. Kaap Hoorn Charters BV wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten.

 1. Contactgegevens

Kaap Hoorn Charters BV
Oude Doelenkade 29, 1621BH Hoorn

info@kaaphoorncharters.nl

 

Heeft u na het lezen van deze privacy policy nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van https://kaaphoorncharters.nl ? Neem dan gerust contact met ons op.