Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige aandacht en zorg die wij continu aan onze websites besteden kan het voorkomen dat informatie, producten en/of diensten vermeld op de websites onvolledig danwel incorrect is.

De informatie op onze websites wordt periodiek gecontroleerd en indien nodig aangevuld en/of gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen op ieder moment en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden ingevoerd. Indien u zekerheid wilt hebben over de juistheid, in welke vorm van de inhoud van de websites dan ook, neemt u dan contact met ons op. Wij geven niet de garantie dat de informatie op de websites persé geschikt is voor het doel waar de informatie voor wordt geraadpleegd. Alle informatie op de websites wordt enkel aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Inroepen het recht op Copyright ©

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om, kopieën waaronder begrepen delen van de website, fotokopieën, schermafdrukken of dergelijke in de ruimste zin van het woord van deze website of haar inhoud te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website en domeinhouder Kaaphoorn Charters BV.

In geval van constatering van een dergelijke of gelijkwaardige overtreding heeft Kaaphoorn Charters BV het recht om met alle, krachtens wet beschikbare middelen een direct opeisbare dwangsom te vorderen van € 3.000,- per overtreding.

Making copy’s by means of photocopy, screen-printing, or any other duplication of our website or parts there of is prohibited without written permission from the website Kaaphoorn Charters BV
Violation of the terms here above will be sanctioned by jurisdiction in order of an amount of at least 3000 euros.