Zelfstandig kajuitjacht-zeilen op stromend water onder “ruige” omstandigheden

Een waanzinnige uitdaging voor de gevorderde toer- maar ook sportieve-zeiler! Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is het een vereiste dat u op het niveau zit van Basiscursus schipper kajuitzeiljacht CWO JaZ II Non Tidal en inmiddels de nodige aantoonbare mijlen gevaren heeft als schipper op een kajuitzeiljacht op binnenwater(en).

De cursus bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Het diploma CWO III Tidal Schipper Kustwateren is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren, zowel bij dag als bij nacht. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning.

Meer over deze zeilcursus

 • Instapeisen CWO III Tidal Schipper Kustwateren

  Door middel van documenten moet aangetoond kunnen worden dat aan de hieronder genoemde eisen/ervaring wordt voldaan.

  1. Een registratie van de in functie gevaren mijlen, uitgesplitst naar non tidal en tidal. Uit deze registratie dient te blijken dat aan de minimale eis van 750 NM is voldaan, waarvan minimaal de helft op stromend (Tidal) water/zee na het behalen van het diploma Jachtzeilen CWO II Non Tidal.
  2. In het bezit zijn van het TKN (Theoretische Kust Navigatie) certificaat en het Marcom-B Marifoon certificaat.
  3. Een registratie van gevaren tochten, aangelopen havens (minimaal 5) en passages van scheepvaartroutes (minimaal 5).
  4. Een gemaakte tochtplanning voor een door de examinator opgegeven tocht.
  5. Voor de punten 1 en 3 geldt dat e.e.a. in een logboek is vastgelegd.
 • Het praktische en theoretische deel

  Deze cursus is waanzinnig leuk of liever gezegd “ECHT GAAF!”, doelgericht en bestaat uit een intensieve 9-daagse cursus die wordt gegeven op de Waddenzee & Noordzee t/m 6 Bft. windkracht en je voorbereidt op het CWO III Tidal Schipper Kustwateren diploma. Tijdens de cursus maken we vele mijlen met lange dag- & nacht tochten op de Wadden- & Noordzee, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid aan boord, communicatie, tochtplanning, navigatie met en zonder GPS, het nemen van beslissingen, het aansturen van de crew, leren omgaan met golven en golfhoogtes, aanlopen van zeehavens en het nachtvaren op stromend water.
  U leert ook onder “ruige omstandigheden” manoeuvres onder zeil en op de motor uit te voeren zoals bijvoorbeeld trimmen, reven, gijpen, ankeren en een man over boord manoeuvre en daarnaast het uitzetten van koersen en afstanden in de kaart en het bepalen van de te sturen koers met toepassing van variatie, deviatie, stroom en drift. Daarbij moet gewerkt kunnen worden met de betrokken kaarten, stroomatlassen, Almanakken en andere nautische boekwerken, stuurtafel, parallelliniaal, driftgegevens. Diepteberekeningen kunnen uitvoeren bij drempels of ankeren op getijdenwater. Het aanlopen van havens en vaargeulen, zowel bij dag als bij nacht. Weerberichten uitluisteren, vastleggen en interpreteren, kennis van meteorologie op TKN niveau, het globaal kunnen lezen van een weerkaart.
  Er wordt tijdens deze cursus ook ingegaan op het gebruik van moderne elektronische navigatie apparatuur

 • Duur van deze cursus

  Deze CWO III Tidal cursus Schipper Kustwateren duurt 9 dagen en varen we niet alleen overdag maar ook veel ‘s-nachts. Als je voldoende ervaring hebt, kun je op de laatste dag van de cursus het praktijkexamen afleggen om in het bezit te komen van het diploma CWO III Tidal Schipper Kustwateren en kun je onder “ruige” omstandigheden zelfstandig met een kajuitjacht langs de kustwateren varen.

 • Vorderingenstaten en uiteindelijk het diploma

  Om een jachtzeilen CWO III tidal diploma te halen wordt tijdens de cursus een vorderingenstaat bijgehouden. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden. Zijn alle onderdelen gedurende de tocht als “voldoende“ aangemerkt, dan ontvang je je diploma.

 • Praktijk & theorie eisen

Vragen en aanmelden

Voor vragen, mogelijkheden en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op