Zelfstandig kajuitjacht-zeilen op stromend water onder “alle” omstandigheden op zee

Een waanzinnige uitdaging voor de gevorderde toer- maar ook sportieve-zeiler, de TOP! Om aan deze cursus te kunnen deelnemen is het een vereiste dat u op het niveau zit van schipper kajuitzeiljacht CWO JaZ III Tidal en inmiddels de nodige aantoonbare mijlen gevaren heeft als schipper op een kajuitzeiljacht op stromend water. De cursus bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel.

Het diploma CWO IV Tidel Schipper Zee is bedoeld voor personen die als schipper van een zeiljacht op meerdaagse tochten, oversteken en nachttochten onder alle omstandigheden verantwoord moet kunnen varen en manoeuvreren in voor hem/haar min of meer bekend water. Hij/zij heeft blijk gegeven de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor meerdaagse tochten naar onbekende bestemmingen. Men moet in principe onder alle omstandigheden zelfstandig, veilig en verantwoord kunnen varen en manoeuvreren. Daarnaast moet men leiding kunnen geven aan de bemanning, kunnen navigeren en de tocht voorbereiden. Men draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Meer over deze zeilcursus

 • Instapeisen CWO IV Tidal Schipper Zee

  Door middel van documenten en een logboek moet aangetoond kunnen worden dat aan de hieronder genoemde eisen/ervaring wordt voldaan.

  1. Een registratie van de in functie gevaren mijlen, uitgesplitst naar non tidal en tidal. Uit deze registratie dient te blijken dat aan de minimale eis van 1250 NM is voldaan, waarvan minimaal 500 mijl op stromend (Tidal) water/zee na het behalen van het diploma Jachtzeilen CWO III Tidal.
  2. In het bezit zijn van het TKN (Theoretische Kust Navigatie) certificaat, het Marcom-B Marifoon certificaat, deelcertificaat RR&P en klein vaarbewijs II.
  3. Een registratie van gevaren lange tochten, ca.: 60 NM (minimaal 10), aangelopen havens (minimaal 10) en passages van scheepvaartroutes (minimaal 10).
  4. Een goede beheersing van de Engelse Taal.
  5. Een gemaakte tochtplanning voor een door de examinator opgegeven tocht.
 • Het praktische & theoretische deel

  Deze cursus is waanzinnig leuk of liever gezegd “TOP OF THE BILL!”, doelgericht en bestaat uit een intensieve 14-daagse cursus die wordt gegeven op de Waddenzee & Noordzee t/m 6 Bft. windkracht en je voorbereidt op het CWO IV Tidal Schipper Zee diploma. Tijdens de cursus maken we vele mijlen met lange dag- & nacht tochten op de Wadden- & Noordzee waar onder ook naar Engeland, wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid aan boord, communicatie, tochtplanning, navigatie met en zonder GPS, het nemen van beslissingen, het aansturen van de crew, leren omgaan met golven en golfhoogtes, aanlopen van zeehavens en het nachtvaren op stromend water.

  U leert ook onder “ruige omstandigheden” manoeuvres onder zeil en op de motor uit te voeren zoals bijvoorbeeld trimmen, reven, gijpen, ankeren en een man over boord manoeuvre en daarnaast het uitzetten van koersen en afstanden in de kaart en het bepalen van de te sturen koers met toepassing van variatie, deviatie, stroom en drift. Daarbij moet gewerkt kunnen worden met de betrokken kaarten, stroomatlassen, Almanakken en andere nautische boekwerken, stuurtafel, parallelliniaal, driftgegevens. Diepteberekeningen kunnen uitvoeren bij drempels of ankeren op getijdenwater. Het aanlopen van havens en vaargeulen, zowel bij dag als bij nacht. Weerberichten uitluisteren, vastleggen en interpreteren, kennis van meteorologie op TKN niveau, het globaal kunnen lezen van een weerkaart.
  Er wordt tijdens deze cursus ook ingegaan op het gebruik van moderne elektronische navigatie apparatuur.

 • Duur van deze cursus

  Deze CWO IV Tidal cursus Schipper Zee duurt 14 dagen en varen we niet alleen overdag maar ook veel ‘s-nachts. Als je voldoende ervaring hebt, kun je op de laatste dag van de cursus het praktijkexamen afleggen om in het bezit te komen van het diploma CWO IV Tidal Schipper Zee en kun je onder “ruige” omstandigheden zelfstandig met een kajuitjacht onze (wereld) Zeeën bevaren.

 • Vorderingenstaten en uiteindelijk het diploma

  Om een jachtzeilen CWO IV tidal diploma te halen wordt tijdens de cursus een vorderingenstaat bijgehouden. Hierop staat aangegeven aan welke eisen is voldaan, zodat duidelijk is aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden. Zijn alle onderdelen gedurende de tocht als “voldoende“ aangemerkt, dan ontvang je je diploma. Het praktijk examen wordt tijdens een tocht met een eindgesprek afgenomen waarin alle onderdelen worden geëvalueerd.

 • Praktijk & theorie eisen

Vragen en aanmelden

Voor vragen, mogelijkheden en/of reserveren kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op